Tagfelvétel és avatási ceremónia
A
tagfelvétel rendjét szigorú és pontosan meghatározott regulák szabályozzák. A jelölt a Noé-Hegyi Szent István Borlovagrend Alapszabályában és a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének Etikai Kódexében foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.


Tagfelvétel eljárási rendje:

  A Ceremóniamester felkéri a Kancellárt a Jelölt felvételével kapcsolatos indítékok smertetésére és az ajánló borlovagok megnevezésére, akik méltatják a Jelölt alkalmasságát.


A Próbatétel és elemei:

   A Borlovagrendbe való felvétel során - az Avatási Ceremóniát megelőzően - a Jelölt a Nagytanács előtt, próbatétellel tesz bizonyosságot jártasságáról, melynek elemei a következők:

 

   Amennyiben a jelölt a próbatételnek maradéktalanul megfelelt a Kancellár indítványozza a Nagytanács felé a Jelölt avatási ceremónia során történő borrendi taggá fogadását. Eztán nagymester a laudáció alapján nyilvános felterjesztést tesz a Közgyűlés felé a Jelölt próbaételre bocsátásához, melyet a testület jóváhagy vagy elutasíthat.


Avatási ceremónia:

  A nyilvános avatási ceremónián a Jelöltnek – Zengő zászlósbor felismerése bekötött szemmel és Hegybíró kürtjének megszólaltatása próbatételekről kell ismételten bizonyosságot tennie, eredményesség esetén kerül sor a tagfelvételre.


Fogadalomtétel:

  „Én ........................ ünnepélyesen fogadom, hogy hű tagja és elkötelezett hírnöke leszek a Noé Hegyi Szent István Borlovagrendnek és méltóképpen tisztelem felségét, a bort. Vállalom hogy minden lehetséges eszközzel terjesztem legendánkat és öregbítem Fehérvár,- és környéke  borainak - kiemelten a Zengő Zászlós borunk - hírnevét szerte e világban. Fogadom, hogy Földünk szegényes vízkészletét mindaddig nem pusztítom, míg a Noé Hegy lankáin szőlő terem. Ezután a szőlőt vízzel, szomjazó torkomat pedig csak borral öntözöm. Isten engem úgy segéljen!”


Lovaggá ütés, felkenés:

  A Nagymester a fél térdre ereszkedő taláros Jelöltek előtt a következőt mondja:„Borlovagrendünk akaratából a mai napon a Noé-Hegyi Szent István Borrend Borlovag jává fogad Téged. A Nagymester kard lapjával a ”In gloriam Dei et in hono rem Vini”- mondat elhangzásával egyidejűleg a Borrend lovagjává üti a Jelöltet majd nyakába akasztja a Borlovagrend veretes címerét.

A Kancellár az új Borlovagnak avatási okiratot, és egy palack Zászlósbort nyújt át. Ezt követően a Borlovagrend az új Borlovagot koccintással tagjai sorába emeli.Minden borrendi tag Tagsági Okiratot kap az avatást követően,

amit a Nagymester és az Elnök jegyeszMinden tag a borrend Krónikás könyvében aláírásával hitelesíti tagságát 

Zengő zászlósbor felismerése kendővel bekötött szemmel

Zászlósbor szőlőfajtája(i) főbb tulajdonságainak ismertetése

Borlovagrend legendájának ismertetése

Bordal eléneklése vagy egy borvers elmondása

Hegybíró kürtjének megszólaltatása

-

-

-

-

-