A Borlovagrend tisztségei, tagsága

A Borlovagrend Tagsága

Alapító ill. későbbi borlovagok

Tisztségek


A nagytanács tagjai: nagymester, kancellár, kincstárnok, főborász, ceremóniamester


 

Tisztség

Tisztségviselő

A tisztség leírása

 

Tiszteletbeli

Nagymester

Dr. Bódizs Tamás


Több évtizedes tapasztalatával, tudásával segíti és emeli a borrend szakmai színvonalát. Köztiszteletben álló személyi-ségével biztosítja a szervezet tekintélyét

 

Örökös nagymester

Prof. Dr. Lancz Endre

2003 november 13-ig a Borrend nagymestere.

 

Örökös nagymester

Bognár Zoltán2018. márciusig 25-ig a Borrend nagymestere.

 

Kancellár


dr. Vári kovács József


Előkészíti a Nagytanács és a Közgyűlés üléseit. Ellátja és szervezi a borrend jogi feladatait.

 

KincstárnokMolnár MargitEllátja a Borlovagrend vagyonának kezelését, pénzügyi könyvelését és az éves beszámoló elkészítését. a pénzügyi helyzetről folyamatosan tájékoztatja a Nagymestert és a Nagytanács tagjait,kezeli a pénzügyi bizonylatokat

 

FőborászCsóbor BalázsSzakmailag képviseli a borrendet. Szervezi és lebonyolítja a borversenyeket. Gondoskodik a Zászlósbor évenkénti , határnapra történő megválasztásáról. Elvégzi a borverseny értékelését, és jelen van a díjak átadásánál.

 

Ceremónia mesterSimon József
Összehangolja a Borlovagrend által szervezett rendezvények megszervezését és  lebonyolítását, kialakítja és ápolja a Borlovagrend ceremónia rendjét és szertartásait gondoskodik a borlovagrendi  avatások zökkenőmentes lebonyolításáról, az avatási kellékekről.

 


 


 

Ellenőrző bizottságDr. Radics József elnök,

Lepsényi Miklós,

Pásztor István


Figyelemmel kíséri a Nagytanács munkáját, - ellenőrzi a Borlovagrend működését, vagyonkezelését, pénzügyi tevékenységét, valamint a bizonylatok és nyilvántartások vezetését, elszámoltatja a Kincstárnokot, - tájékoztatja a Nagytanácsot és jogosult a Közgyűlést összehívni.

 

NagymesterDinnyés FerencIrányítja a borrend tevékenységét. Vezeti és szervezi a Nagytanács munkáját Összehívja a Közgyűlést és a Nagytanács ülését, vezeti azokat. Felelős a Nagytanács tagjaival együtt a borrend törvényes és alapszabály szerinti működéséért.

 

Etikai

bizottságBerkovich Gábor elnök,

Borbély Csaba,

Pásztor István


Figyelemmel kíséri a Nagytanács munkáját, - ellenőrzi a Borlovagrend működését, vagyonkezelését, pénzügyi tevékenységét, valamint a bizonylatok és nyilvántartások vezetését, elszámoltatja a Kincstárnokot, - tájékoztatja a Nagytanácsot és jogosult a Közgyűlést összehívni.